Fullmakt

Vill du teckna elavtal med oss och har en annan elleverantör? Ge oss din fullmakt, så sköter vi allt!

Ge Bodens Energi AB rätt att företräda dig, för att t.ex. säga upp och inhämta information om när ditt elavtal löper ut.

Denna fullmakt gäller i tre månader från dagens datum

Fylls i om du är medlem i ex. Kundkraft eller Sumer