Teckna ett lägre elpris för din tillfälliga anslutning

Vid elnätsavtal för en tillfällig anslutning i Bodens elnät får du elpriset anvisningspris tills du tecknar ett elavtal.

Bodens Energi AB erbjuder dig elavtalet Rörligt elpris förnybar el, där elen vi köper in är 100% förnybar.

Historiska rörliga elpriser ses här.

Kontakta kundservice på 0921 - 623 50 eller info@bodensenergi.se för beställning.