20 february 2020

Artikel & Intervju med Hans

Hans har blivit intervjuad av Tidningen Energi. Läs hela artikeln om värmeverket i Boden här

No current operational information.