Priser företag t.o.m 2020-08-31

Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m 40 kW

Fast årsavgift: 524,41 kr per abonnerad kW
Energipris:   31,707 öre per kWh

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift

Fjärrvärme med abonnerad effekt fr.o.m 42 kW

Fast årsavgift: se uträkning nedan
Energipris:   31,707 öre per kWh

Uträkning abonnerad effekt, fast avgift och flödesavgift

Prisexempel

Priserna är exklusive moms.

Mindre lokal med kategorital 1900

Normalårs-
förbrukning MWh

Totalt kr
per år

Varav fast
avgift

Varav
energipris

15 MWh 10 000 5 244 4 756
20 MWh

11 586

5 244 6 342
30 MWh 17 903 8 391 9 512
40 MWh 24 220 11 537 12 683

Flerbostadshus med kategorital 2400

Normalårs-
förbrukning MWh

Totalt kr
per år

Varav fast
avgift

Varav 
energipris

80 MWh 43 196 17 830 25 366
193 MWh 101 849 40 654 61 195
500 MWh 259 915 101 380 158 535
1000 MWh 513 560 196 490 317 070

Lokaler, industrier, kontor med kategorital 1900

Normalårs-
förbrukning MWh

Totalt kr
per år

Varav fast
avgift

Varav 
energipris

80 MWh 47 298

21 932

25 366
193 MWh 112 490 51 295 61 195
500 MWh 285 841 127 306 158 535
1000 MWh 562 833 245 763 317 070