Elpriskompensation

Med anledning av de exceptionellt höga elpriserna under vintern väljer regeringen att gå fram med en elpriskompensation till hushåll i Sverige. Riksdagen har nu röstat igenom regeringens föreslagna elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser under perioden december 2021 – februari 2022.

Du som kund ansöker inte om elpriskompensation, kompensationen sker automatiskt.

Det är elnätsföretagen som administrerar kompensationen till kunderna. Från 15 mars 2022 kan Bodens Energi Nät AB ansöka om medel för sina kunder hos Kammarkollegiet. När Kammarkollegiet har betalat ut medlen till oss kan vi vid kommande fakturering administrera stödet till våra kunder.

Vår bedömning är att vi kan påbörja kompensationen före sommaren. Elpriskompensationen kommer att ske som en kreditering på din elnätsfaktura, läs mer i frågor & svar här nedan.

Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa från 700 - 2000 kWh förbrukning per månad. Ersättningen betalas ut för efter förbrukning i december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Förbrukning kWh/mån     Kompensation kr
700   – 899                               100
900   – 999                               200
1000 – 1099                             300
1100 – 1199                               400
1200 – 1299                              500
1300 – 1399                              700
1400 – 1499                              900
1500 – 1599                             1100
1600 – 1699                            1300
1700 – 1799                             1500
1800 – 1899                            1700
1900 – 1999                            1900
Över 2000                               2000


Frågor & svar

Vilka kan få kompensation?
Privatkunder med elnätsavtal som har haft förbrukning från 700 kWh. Elpriskompensationen gör ingen skillnad på var i landet man bor och ges till konsumenter med elnätsavtal för lägenhet, fritidshus, radhus och villa.

För vilka månader gäller stödet?
December 2021, januari 2022 och februari 2022.

Hur räknas kompensationen ut?
Se tabellen. Har du exempelvis förbrukat 1500 kWh i december, 1400 kWh i januari och 1300 kWh i februari får du totalt 2700 kr. (1100 + 900 + 700)

Moms tillkommer inte på kompensationsbeloppen.

Var ser jag min förbrukning?
Förbrukningen ses på dina fakturor och på Mina sidor.

Måste jag söka pengarna?
Nej, du behöver inte ansöka om pengarna, kompensationen kommer att ske automatiskt som en kreditering på din elnäts faktura.

Hur får jag kompensationen?
Bodens Energi Nät AB kommer att kreditera totalbeloppet för dec -21, jan och feb -22 på en nästkommande faktura.

Där kund får kompensation som är högre än månadens faktura kommer resterande kompensationsbelopp som tillgodo för kommande fakturor. Kompensationsbelopp kommer inte att utbetalas.

När får jag kompensationen?
Från 15 mars 2022 kan Bodens Energi Nät AB ansöka om medel för sina kunder hos Kammarkollegiet. När Kammarkollegiet har betalat ut medlen till oss kan vi vid kommande fakturering administrera stödet till våra kunder.

Vår bedömning är att vi kan påbörja kompensationen före sommaren.

Vad händer om jag har flyttat innan kompensationen betalats ut?
Om ett hushåll har flyttat från sin bostad innan stödet har betalats ut, får elnätsföretaget välja om kompensationen ska betalas ut till hushållet som flyttar ut från bostaden eller till hushållet som flyttar in i bostaden.

Bodens Energi Nät AB har valt att skicka en tillgodo faktura till utflyttade kunder för att ge dem kompensationen. Kontakta gärna vår Kundservice när du har fått tillgodo fakturan.

Varför baseras kompensationen på elförbrukning och inte kostnad?
Regeringen vill snabbt få ett system på plats som är enkelt för elnätsföretagen att administrera, och som i slutändan leder till att hushållen snabbare kan få del av ersättningen. En lösning som bygger på kostnad skulle ta längre tid att göra och svårare att administrera. En kompensation som bygger på elförbrukning kommer i många fall också träffa de som har en hög kostnad för elen.

Varför får även Norrland, elprisområde 1 och 2 stöd?
Stödet riktas till de hushåll som har högst elförbrukning. Även hushåll i norra Sverige har fått högre elräkningar, även om priserna har varit lägre i prisområde 1 och 2 än övriga Sverige.

Hushållen i Norrland står för en mindre del av den totala kompensationen, cirka 20 procent. Regeringen anser att det vore konstigt att lämna en stor del av landet utanför när de gör en sådan här stor reform.

När kommer man senast få kompensationen?
Elnätsföretagen måste betala ut elpriskompensationen till hushållen senast under 2022.
De flesta hushållen bör dock ha fått del av kompensationen senast under sommaren 2022.

Varför får inte vissa bostadsrättsinnehavare del av stödet?
Regeringen har med denna reform önskat att ge kompensation till hushållen för de exceptionellt höga elpriserna under vintern. För att hushållen snabbt ska få del av kompensationen har regeringen valt en lösning som innebär att elnätsföretagen betalar ut kompensationen till hushållen. En annan lösning skulle innebära att kompensationen skulle bli försenad med flera månader.

För att elnätsföretagen ska kunna betala ut stödet krävs att hushållet är kund hos elnätsföretaget som har mätvärden för kundens förbrukning under månaderna december 2021–februari 2022 och uppgifter om vem kunden är. Har man inte ett avtal med ett elnätsföretag, t.ex. när man bor i en bostadsrätt där bostadsrätten har ett avtal med elnätsföretaget, får man inte del av kompensationen.

Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?
Riksdagen antar budget om elpriskompensation - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)