Är du vår nya Kemi & Miljöingenjör?

Vi söker dig en nyfiken, ansvarsfull och engagerad person som vill vara med och skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Du har troligtvis bakgrund som kemiingenjör med intresse för drift & miljö. Som person är du en lagspelare där god samarbetsförmåga är en självklarhet för dig.

Dina arbetsuppgifter

På Bodens Energi får du möjlighet att medverka till bättre klimat i Bodens Kommun samtidigt som du utvecklar din kompetens i en stimulerande och omväxlande miljö. Du kommer att ansvara för att matarvatten, turbinånga, processvatten och vatten till recipient har rätt kvalitet vilket innebär rondering och provtagning, analys på labb och uppföljning av drift- och analysdata. Tjänsten innebär även ansvar för framtagande av åtgärdsplaner vid behov och utveckling av kemifunktionen i samarbete med drift- och underhållsorganisationen samt koncernens miljöredovisningar, tillståndsfrågor, och lagefterlevnad. Du kommer ansvara för vårt kemikaliesystem iChemistry. Som kemiingenjör deltar du aktivt i förbättringsarbete, planering av underhåll och kalibrering av kemiinstrument.

Genom utbildning/information hjälper du till att höja kunskapen om kemikalier och miljöfrågor hos dina kollegor.

I tjänsten ansvarar du även för att bistå vår bränsleavdelning med att klassificera, undersöka och upprätta provtagningsplaner av såväl inkommande avfall samt avfall och restprodukter från våra processer.

Vi värdesätter
  • Kunskaper inhämtade från liknande produktionsanläggningar.
  • Högskole- eller universitetsexamen med kemisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • Att du är självgående vilket innebär att du är bekväm i att ta eget ansvar för dina uppgifter och ditt arbete.
  • Att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, vilket leder till att du lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
  • Att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig vid behov och kan därmed snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt kring situationer och frågor. Du ser möjligheter i förändring.
  • Att du säkerställer din specialistkunskap genom att hålla den ajour och blir således en kunskapsresurs för andra.
Körkort

B - Körkort

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast söndagen den 2 oktober.
Vi har löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast. Bodens Energi gör bakgrundskontroller samt alkohol- & drogtest på slutkandidat inför anställning.

Skicka ansökan med personligt brev och CV märkt "Kemi & Miljöingenjör" till: arbetssokande@bodensenergi.se

Vi tillämpar Avtal Energi 2020.

Vi är övertygade att mångfald berikar och ser därför gärna att både kvinnor och män med olika bakgrund som sökande. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden, därför värderar vi etik och moral högt på Bodens Energi.

Kontakt

Värmechef Anneli Strand 0921-621 73

SEKO Facklig representant 0921-624 50

VISION Facklig representant 0921-624 50

 

Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätets 16 500 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen. Det innebär att vi arbetar för alla bodensare och med hela staden. Att bedriva en hållbar verksamhet socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en viktig ledstjärna för vårt företag och våra medarbetare. Vill du vara med på vår resa och delar du vår vision att vara en lokal kraft med ansvar för framtiden då är du välkommen till oss.

För dig är Bodens Energis kärnvärden; Värme, Engagemang, Energi, något helt naturligt. Vi erbjuder ett spännande och stimulerande arbete med stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter.