Rörligt elpris

Klimatsmart miljöel Lokal miljöel Mixad el

Klimatsmart miljöel. Genom förbränning av sopor och småskalig vattenkraft kan din inverkan på klimat och miljö minimeras.

Lokal miljöel. Genom att välja lokalproducerat minimeras spill och med det din miljöpåverkan.

Mixad el. Vår köpta el är en mix av olika energikällor - vind-, vattenkraft och biobränsle, kol, olja, torv och kärnkraft. Läs mer om den mixade elen.

 

Rörligt elpris

Rörligt elpris får nytt elpris varje månad baserat på elbörsens priser.
Priset fastställs efter varje månads utgång.

Välj mellan:
Rörligt elpris utan bindningstid.
Rörligt elpris 1 års bindningstid rabatt 1 öre/kWh inkl.moms.

Under bindningstiden kan byte ske till annat elprisavtal från vårt utbud.

Historiska rörliga elpriser

Rörligt elpris passar dig som är aktiv på elmarknaden och kan klara plötsliga pristoppar.