Mikroproduktion - Elprisavtal

Sälja överskotts el till elhandlare

När ni har anslutit en mikroproduktionsanläggning till elnätet får ni en anvisad elhandlare som tar emot överskottsproduktionen. Den anvisade elhandlaren är den elhandlare som ni köper el av.

Om ni får Bodens Energi AB som anvisad elhandlare får ni automatiskt ett avtal. Avtalet har ingen bindningstid och ni får Nord Pool Spots spotpris för respektive månad minus 2 öre/kWh.

Om ni har en annan elhandlare och vill sälja elen till oss istället behöver vi elnätsproduktionens anläggningsid och områdeskod samt vilket datum som leveransen ska starta till oss.

Momsregistrerad
Om ni
 har en total försäljning på mer än 30 000 kr exkl.moms under ett beskattningsår ska ni vara momsregistrerad hos Skatteverket. Ge oss momsregistreringsnumret för att få moms på energiersättningen på självfakturan från oss.

Information om hur det går till att ansluta en mikroproduktions-
anläggning på Bodens Energi Nät´s elnätsområde och information om bygglov, bidrag, elcertifikat, nätnytta, moms och skattereduktion ses här.