Fakta om elnätet i Boden 2018

Statistik  
Antal anställda 29 st
Energiomsättning 544 GWh
Investeringar 39 Mkr
Högspänningsabonnemang 40 st
Lågspänningsabonnemang 16 540 st
Mottagningsstationer 130/20 kV 5 st
Nätstationer 725 st
Tillgängligheten i nätet 99,80%
Högspänningsledning 20-40 kV  
Oisolerad friledning 515 km
Isolerad friledning 190 km
Minskning av oisolerad ledning under året 

2,5 km 

Jordkabel

220 km

Lågspänningsledning 0,4 kV  
Luft 265 km
Jordkabel 1088 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 2278 km
Ledningslängd per anslutning 137,4 m