Övervakningsplan

Avgränsning av elnätsverksamhet

Den svenska elmarknaden bygger på en uppdelning mellan elnätsverksamheten, som är ett så kallat naturligt monopol å ena sidan och den konkurrensutsatta produktionen av och handeln med el å den andra. Därför finns bestämmelser om avgränsning av nätverksamhet. Vidare finns bestämmelser om så kallad funktionell åtskillnad, som avser fall då ett nätföretag ingår i samma koncern som företag som bedriver produktion eller handel. Bodens Energi Nät AB som bedriver nätverksamhet är skyldig att upprätta en övervakningsplan och offentliggöra denna.

Övervakningsplan

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen