LADDA BILEN

Övervakningsplan

Avgränsning av elnätsverksamhet

Den svenska elmarknaden bygger på en uppdelning mellan elnätsverksamheten, som är ett så kallat naturligt monopol å ena sidan och den konkurrensutsatta produktionen av och handeln med el å den andra. Därför finns bestämmelser om avgränsning av nätverksamhet. Vidare finns bestämmelser om så kallad funktionell åtskillnad, som avser fall då ett nätföretag ingår i samma koncern som företag som bedriver elproduktion eller elhandel. Bodens Energi Nät AB som bedriver nätverksamhet är skyldig att upprätta en övervakningsplan och offentliggöra denna.

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen