Pågående projekt

 

Lassbyn - Rörån

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Sävast - Flarken

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Holmfors - Frängsmyran

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Strömbacka

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Altersjön

Nedgrävning markkabel beräknas vara klart 2019

Ytterholmen - Norriån

Nya luftledningar och nedgrävning markkabel beräknas vara klart 2019