Återanslutning

När ni vill återansluta en anläggning som har varit avslagen rekommenderar vi att ni kontaktar en elinstallatör som kontrollerar er anläggning innan strömmen slås på. Fastighetsägaren har skyldighet att följa regler och ansvara för elnätsanläggningens säkerhet.

Vid återanslutning ska den nya elmätaren och inkommande servisledning anslutas i ett fasadmätarskåp. Om den förra mätaren var inomhus ses information här om hur det går till att flytta mätaren till fasaden.
Vid en fastighet med flera mätningar stämmer ni av med oss var anslutningspunkten blir.

Elinstallatören anmäler återanslutningen till oss.

Vi kopplar in strömmen fram till er huvudsäkring med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen.
Ni eller er elinstallatör slår på strömmen till er anläggning.

Tiden innan vi kan koppla in er anläggning beror på vilka åtgärder vi behöver utföra före anslutningen.

Säkringsintervall   Inom 3 år* Efter 3 år
16A-63A   2 400 kr Beställ prisuppgift
80A-200A   5 600 kr

Beställ prisuppgift

Priserna är exklusive moms.

*Pris gäller när servisledningen finns kvar.

Kontakta oss för prisuppgift via planeringsgruppen@bodensenergi.se