Elmätare

Fjärravläsning av el

Våra fjärravlästa mätare rapporterar automatiskt er elförbrukning månadsvis till oss. Med automatisk avläsning betalar ni den faktiska förbrukningen vid varje fakturatillfälle. Det ger er som kund större möjlighet att styra och få kontroll över er elförbrukning.

Låt strömmen stå på i mätarskåpet!

Ska ni bryta strömmen en längre tid är det viktigt att ni inte slår av huvudströmbrytaren i mätarskåpet. Slå istället av strömmen inne i fastighetens elcentral antingen på onoff reglage eller genom att skruva ut säkringarna.

Flytta en inomhus mätare ut på fasaden

Vid utflyttning av elmätaren anlitar ni en behörig installatör.

Fastighetsägaren ansvarar för

 • Grävning av matande kabel på egen tomtmark.
 • Kostnader för material och arbeten som elinstallatören utför.
 • Återställning efter grävning.

Installatören utför

 • För- och färdiganmälan.
 • Leverans och uppsättning av fasadmätarskåp.
 • Ny huvudledning mellan mätarskåp och elcentral.
 • Demontering av gamla mätartavlan.
 • Övriga åtgärder av anläggningen i er fastighet.

Bodens Energi tillhandahåller

 • Matande kabel och förlägger den fram till fasadmätarskåpet.
 • Inkoppling av matande kabel i mätarskåpet.
 • Flyttning och plombering av elmätare.

Avvikelser kan uppstå. Bodens Energi Nät reserverar sig för framtida ändringar.