Har du rätt huvudsäkring?

Er huvudsäkring skyddar er elnätsanläggning mot elektriska fel och begränsar hur mycket el ni kan använda samtidigt.

Huvudsäkringen avgör elnätspriset, se prislista här.

Huvudsäkring

För att se vilken huvudsäkring ni har
  • Bryt huvudströmbrytaren innan ni skruvar ur säkringarna.
  • Det är färgen på bottenplattan/passdelen som avgör elnätsavgiften.
  • Skruva tillbaka huvudsäkringarna, slå på huvudströmbrytaren och sedan era elektriska apparater.

Här kan ni se vilken huvudsäkring som passar er elanvändning. Rekommendationerna är ungefärliga.

Säkringsstorlek Färg

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag
16A Grå 0-20 000 kWh 11 kW
20A Blå 20 000-25 000 kWh 14 kW
25A Gul 25 000-30 000 kWh 17 kW
35A Svart 30 000-40 000 kWh 24 kW
50A Vit 40 000-55 000 kWh 35 kW
63A Koppar 55 000-70 000 kWh 44 kW

Lägre huvudsäkring
Tror ni att ni klarar er med en mindre huvudsäkring kan ni prova den lägre huvudsäkringen under en period när ni har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Ni kan alltid prova med en mindre huvudsäkring utan att byta bottenplattorna. Bottenplattorna bestämmer vilken största huvudsäkringsstorlek ni kan använda och ert elnätspris. Kontakta en behörig elinstallatör för att sänka huvudsäkring. Det är bara en behörig elinstallatör som får byta bottenplattor. Installatören skickar oss sedan en färdiganmälan och vi ändrar er huvudsäkring och elnätspris i vårt system.

Höja huvudsäkringen
Vid höjning av huvudsäkring kontaktar ni en behörig elinstallatör. För säkerheten får ni inte på egen hand sätta i en större huvudsäkring.

Vid höjning till 20A eller 25A tillkommer ingen säkringshöjnings avgift.

För att höja från 16-25A till 35-63A samt höjning till 80A och högre ska elinstallatören först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss. Vid en sådan höjning tillkommer en säkringshöjnings avgift då det innebär en ombyggnation för oss och i många fall även byte av mätarcentral eller mätarskåp.
Kontakta oss via e-post 
planeringsgruppen@bodensenergi.se för att få prisuppgift för säkringshöjning.