Ny elnätsanläggning

Vi ansluter fastigheter som ligger vårt elnätsområde, karta ses här.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar från fall till fall. Det beror på vilka förändringar, nybyggnationer och annat arbete som vi måste göra. Anslutningspriser och elnätspriser ses här.

Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader och utförs i mån av tid. Var ute i god tid för att vara säker på att få elnätsanslutning till fastigheten innan vintern.

Anslutningspunkt

När en ny anläggning ansluts till elnätet stämmer vi av med kunden om var anslutningspunkten skall vara. Ofta överlåter kunden detta till sin elinstallatör att ha den dialogen med oss.

Vi använder jordkabelservis vid nya anslutningar. Som regel används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt. Anslutningspunkten är på avsedd anslutningsplint i fasadmätarskåpet.

Vid anslutning av fastighet med flera mätningar kan anslutningspunkten vara inomhus i elrum eller liknande närmast ytterägg alternativt utomhus i kabelmätarskåp.

Behövs el innan anslutningspunkten är klar beställer ni en tillfällig anläggning (bygg), se information i menyn här till vänster.
 

Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

1  Mätarskåp på fastigheten
2  Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
3  Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvar för

4  Mätare
5  Serviskabel
6  Kabelskyddsrör utanför tomtgränsen
7  Arbete utanför tomtgränsen
8  Kabelskåp
9  Nätstation


Gör så här - steg för steg

 1. Var ute i god tid
  Skicka er förfrågan till planeringsgruppen@bodensenergi.se gärna tolv veckor före ni vill att arbetet ska starta. 
 2. Prisuppgift
  Vi lämnar en prisuppgift till er på anslutningsavgiften. 
 3. Kontakta en behörig elinstallatör - Föranmälan

  Elinstallatören hjälper er med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nu. I föranmälan ska det framgå vad som ska göras och markera på en karta var mätarskåpet (anslutningspunkten) kommer att placeras.
 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan skickar vi er en faktura med anslutningsavgiften enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.
 5. Installationsmedgivande
  Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och monterar fasadmätarskåpet på väggen där det ska sitta samt ansvarar för att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner från skåpets plats till tomtgräns eller anvisad plats. Röret ska vara försett med dragsnöre och förlagt på så sätt att det inte riskerar att fyllas med is eller på annat sätt täpps igen. Installatören ansvarar för att tillse att röret blir korrekt förlagt samt att det är i användbart skicka när vi sen ska dra igenom serviskabel. Som mätarskåp används i regel fasadmätarskåp som sitter monterat på pall eller annan temporär lösning. Om el behövs innan fasadmätarskåp kan sättas på plats kan ni beställa en tillfällig anläggning (byggkoppling)
 6. Elinstallatören utför sitt jobb - Färdiganmälan
  Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört och vi sätter upp elmätaren.
 7. Er fastighet får el
  Ni får information om ert abonnemang när vi har kopplat in servisledningen och elmätaren. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i er anläggning. Vi återställer marken utanför er tomt och ni ser till att marken återställs på tomten.
Vi hjälper er gärna

Vid frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta oss via e-post planeringsgruppen@bodensenergi.se och vi kontaktar er så snart vi kan.