Elnätspriser

Elnätspriser faktureras från elnätsföretaget.
I Bodens kommun är det Bodens Energi Nät AB.

Priser 2018

Huvudsäkring ampere Nätpris kr/år Överföringsavgift kr/kWh
16A Lägenhet 1 380  
16A 2 188 0,132
20A 5 288  
25A 6 436  
35A 8 804  
50A 12 312  
63A 15 468  
80A 19 784  
100A 24 632  
125A 30 480  
160A 38 772  
200A 48 216  

Priser exklusive moms.

Elnätspriser består av kostnader för drift, underhåll och reinvesteing av elnätet, överföring av el samt mätare och mätaravläning.

Överföringsavgift ingår i nätpriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med användning om högst 23 485 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanläggning och minst tre lägenhets elnätsanläggningar.

Här kan ni se hur ni tar reda på vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har och hur ett säkringsbyte går till.

Fler elnätspriser ses i Prislista elnät 2018
 

Energiskatt

Från 1 januari 2018 faktureras energiskatten från elnätsföretaget.
Energiskatten för tjänsteföretags elnätsanläggningar i Norrland är 23,5 öre/kWh exkl.moms.

1 januari 2019 ändras energiskatten till 25,1 öre.

Energiskatt för övriga verksamheter ses här.

Anslutningsavgift ny anläggning 16-25A  

Avstånd till anslutningspunkt

Pris exkl.moms

0-200 meter

22 100

200-600 meter

22 100 + 189 kr/m

600-1200 meter

97 700 + 112 kr/m

1200-1800 meter

164 900 + 167 kr/m


Anslutningsavgift för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift. 

Anslutningsavgift för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.