Elnätspriser

Elnätspriser faktureras från elnätsföretaget.
I Bodens kommun är det Bodens Energi Nät AB.

Priser 2019

Huvudsäkring ampere Nätpris kr/år Överföringsavgift kr/kWh
16A Lägenhet 1 420  
16A 2 256 0,136
20A 5 448  
25A 6 628  
35A 9 068  
50A 12 680  
63A 15 932  
80A 20 376  
100A 25 368  
125A 31 396  
160A 39 936  
200A 49 660  

Priser exklusive moms.

Elnätspriser består av kostnader för drift, underhåll och reinvesteing av elnätet, överföring av el samt mätare och mätaravläning.

Överföringsavgift ingår i nätpriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med användning om högst 23 470 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanläggning och minst tre lägenhets elnätsanläggningar.

Här kan ni se hur ni tar reda på vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har och hur ett säkringsbyte går till.

Fler elnätspriser ses i Prislista elnät 2019 (publiceras inom kort)
 

Energiskatt

Information om energiskatt ses här.

Anslutningsavgift ny anläggning 16-25A  

Avstånd till anslutningspunkt

Pris exkl.moms

0-200 meter

22 100

200-600 meter

22 100 + 189 kr/m

600-1200 meter

97 700 + 112 kr/m

1200-1800 meter

164 900 + 167 kr/m


Anslutningsavgift för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift. 

Anslutningsavgift för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.