Frågor & Svar

Kan jag påverka min elnätsavgift?

Du kan påverka elnätsavgiften genom att byta huvudsäkring. Det är dock viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning. Vid 16A huvudsäkring betalas överföringsavgiften separat och genom att förbruka mindre el blir överföringsavgiften lägre. För att ändra huvudsäkringen anlitar du en behörig elektriker. Elnätsavgiften betalas till det företag som äger elnätet där du bor.

Var går kablarna när jag ska gräva med maskin i trädgården?

När du ska gräva i din trädgård eller vid tomtgränsen ska du ta reda på var elkablar, optokablar, telekablar och fjärrvärmekulvertar finns. Beställ kabelanvisning via www.ledningskollen.se. Om du skadar en ledning, kabel eller ett rör vid grävning kan du bli skyldig att betala skadestånd.

Kan jag få jordkabel istället för luftledning?

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Det är fastighetsägarne som bekostar grävning, jordkabel, ev. mätarskåp och elinstallatörens arbete.

Hur får jag avbrottsersättning?

Anmäl till oss att du är utan el. Det är först när vi känner till elavbrottet som tiden för avbrottsersättningen börjar räknas. Du får avbrottsersättning om du varit utan el under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du haft el oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när elavbrottet upphörde. Återbetalningen gör vi automatiskt till dig när vi fått information om elavbrottet. För mer information läs Villkor avbrottsersättning.

Vad är energiskatt?

Staten tar ut energiskatt för el som förbrukas. Aktuell energiskatt ses här.

Var i Norrland får tjänsteföretag avdrag/reducerad elskatt?

Reducerad energiskatt gäller för elnätsanläggningar som befinns i samtliga kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Älvdalen.

Verksamheter med lägre energiskatt?

Företag med tillverkning, växthusodling och jord-, skogs-, och vattenbruk samt datorhallar kan få återbetalning för betald energiskatt av Skatteverket för elförbrukning som avser den verksamheten. Mer information ses här.