Frågor & Svar

Kan jag påverka min elnätsavgift?

Du kan påverka elnätsavgiften genom att byta huvudsäkring. Det är dock viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning. Vid 16A huvudsäkring betalas överföringsavgiften separat och genom att förbruka mindre el blir överföringsavgiften lägre. För att ändra huvudsäkringen anlitar du en behörig elektriker. Elnätsavgiften betalas till det företag som äger elnätet där du bor.

Var går kablarna när jag ska gräva med maskin i trädgården?

Ring först, gräv sedan! Kontakta alltid Bodens Energi Nät innan du gräver. Vi hjälper dig att märka ut var eventuella kablar, ledningar och fjärrvärme rör finns. Meddela oss fem arbetsdagar i förväg och vi utför anvisningen utan kostnad. Om du skadar en ledning, kabel eller ett rör vid grävning kan du bli skyldig att betala skadestånd. Kontakta oss alltid för att vara på den säkra sidan på telefon 0921-624 51.

Kan jag få jordkabel istället för luftledning?

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Det är fastighetsägarne som bekostar grävning, jordkabel, ev. mätarskåp och elinstallatörens arbete.

Hur får jag avbrottsersättning?

Anmäl till oss att du är utan ström. Det är först när vi känner till strömavbrottet som tiden för avbrottsersättningen börjar räknas. Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. Återbetalningen gör vi automatiskt till dig när vi fått information om strömavbrottet. För mer information Villkor avbrottsersättning.

Vad är energiskatt?

Staten tar ut energiskatt för el som förbrukas. Energiskatten är 32,5 öre/kWh exklusive moms. Tjänsteföretags elnätsanläggningar i Norrland får avdrag med 9,6 öre/kWh = 22,9 öre/kWh exklusive moms. Energiskatten faktureras från elnätsföretaget.

Var i Norrland får tjänsteföretag avdrag/reducerad elskatt?

Reducerad energiskatt gäller för elnätsanläggningar som befinns i samtliga kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Älvdalen.

Verksamheter med lägre energiskatt?

Företag med tillverkning, växthusodling och jord-, skogs-, och vattenbruk samt datorhallar betalar full skatt till elnätsföretaget och kan få återbetalning med 32 öre/kWh av Skatteverket för elförbrukning som avser den verksamheten. Mer information ses här.