Anslut till fjärrvärme

Var i Boden finns det fjärrvärme? Vad kostar anslutningen? Var anmäler vi intresse? Här nedan finner ni svaren till era frågor.

Fjärrvärme områden

Drygt 4 000 fastigheter är anslutna till Bodens fjärrvärmenät. Idag byggs inga nya områden ut. Här kan ni se utbyggda områden i Boden.

Anslutningsavgift och intresseanmälan

För att räkna ut anslutningsavgift och pris för fjärrvärmecentral och dess installation behöver vi information om fastighetens placering, om er nuvarande anläggning har återvinning på ventilationen och om ni har en fristående byggnad som också ska anslutas. 
Skicka oss en intresseanmälan, längst ner på denna sida. Vi gör en teknisk undersökning för att se om er fastighet går att ansluta till fjärrvärme och kontaktar er inom kort.

Så här installeras fjärrvärme

Först besöker vi er och upplyser om vad en installation innebär. Sedan när ni har beställt fjärrvärme tecknas ett leveransavtal. Avtalet fastställer Bodens Energis skyldigheter och även era åtaganden som kund.

Schakten fram till huset sköter Bodens Energis anlitade entreprenörer om. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i huset. När det gäller återfyllning gör vi grovarbetet. Vi återställer gräs- och plattytor, gör i ordning planteringar och sätter upp staket. Eventuella sättningar åtgärdar fastighetsägaren själv. Blir vi tvingade att riva en asfaltsyta återställer vi den.

Rören läggs på plats när schakten är gjord. Rören svetsas samman och kontrolleras för att upptäcka eventuellt läckage innan installationen sker i huset. Vi köper in de tjänster som behövs från olika underleverantörer för att arbetet ska flyta och bli så billigt som möjligt.

Installationen av det nya värmesystemet står vi för. Vi ser till att ni får en komplett installation av en driftfärdig anläggning bestående av en fjärrvärmecentral (med värmeväxlare och reglercentral) och utegivare. Vi kopplar också ur er ursprungliga anläggning. Däremot ansvarar vi inte för demontering och bortforsling av er gamla panna. Vill ni ha hjälp med detta kan ni prata med rörläggarna på plats så ordnar det sig säkert.

När vi slutför installationen ansvarar vi för att hålet i grundmuren blir lagat, att den lokal vi vistas i grovstädas och att rören på tomten skyddsfylls samt att fyllningen packas.

Ni gör själv den slutliga finputsen inomhus och utomhus och kan därmed själv påverka slutresultatet och hålla kostnaderna nere. Det betyder att ni själva har ansvaret för målningsarbeten och förbättringar, finstädning samt täckning av skorstenstopp faller på er lott.

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan och vi kontaktar er inom kort.

Fält markerade med * är obligatoriska fält.