Avtalsvillkor


Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 2015N

Särskilda avtalsvillkor fjärrvärme

Fjärrvärmelagen

25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts med EU:s nya dataskyddsförordning:
GDPR - General Data Protection Regulation