Driftinformation


Driftinformation ses här.

Har vi ingen driftinformation och om felet ej finns i er anläggning gör ni en felanmälan på 0921-624 51.


Innan ni gör en felanmälan

- Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.

- Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning   är hela.

- Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion.

- Kontakta en VVS-firma.

 

Vid icke brådskande fel kan ni använda formuläret här nedan.

Fält markerade med * är obligatoriska fält.