Utbyggda områden

I utbyggda områden kan nyanslutning ske, se karta här.

Ombyggnation

Ingen planerad ombyggnad sker för närvarande.

Planerad utbyggnad

Ingen planerad utbyggnad finns för närvarande.