LADDA BILEN

Ny fjärrvärme prismodell


1 september 2020 inför vi en ny prismodell för näringsidkare.

Information för hur den nya prismodellen fungerar och nyttan med prismodellen ses här.

Frågor & Svar om den nya prismodellen ses här till vänster.


Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2019 till och med april 2020 blir effekten 1 september 2020.

Effekt kr/kW/år + kr/år
6-50 kW          790 + 0
51-200 kW          770 + 1 000
200-600 kW          750 + 5 000
>600 kW          720 + 23 000


Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbruking ses på Mina sidor.


Energipris

  kr/MWh
Maj - oktober 170
November - april 340Flödespris

  kr/m³
 Maj - oktober  0
 November - april  3

 

Priserna är exklusive moms.


Prisexempel
 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav energipris

15 MWh X X X
20 MWh

X

X X
30 MWh X X X
40 MWh X X X