Fjärrvärmepriser 2018


Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m 40 kW

Fast årsavgift: 478 kr per abonnerad kW.
Energiavgift:   289 kr per MWh    (28,9 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift
 

Fjärrvärme med abonnerad effekt fr.o.m 42 kW

Fast årsavgift: se uträkning nedan.
Energiavgift:   289 kr per MWh   (28,9 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt, fast avgift och flödesavgift


Priserna är exklusive moms.

Prisexempel
Mindre lokal med kategorital 1900

Normalårsförbrukning kWh

Total årskostnad kr

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh 9 115 4 780 4 335
20 000 kWh

10 560

4 780 5 780
30 000 kWh 16 318 7 648 8 670
40 000 kWh 22 076 10 516 11 560
Flerbostadshus med kategorital 2400

Normalårsförbrukning MWh

Total årskostnad kr

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh 39 372 16 252 23 120
193 MWh 94 017 38 240 55 777
500 MWh 243 924 99 424 144 500
1000 MWh 487 848 198 848 289 000
Lokaler, industrier, kontor med kategorital 1900

Normalårsförbrukning MWh

Total årskostnad kr

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh 43 196

20 076

23 120
193 MWh 104 533 48 756 55 777
500 MWh 270 692 126 192 144 500
1000 MWh 540 428 251 428 289 000