Fjärrvärmepriser 2019


Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m 40 kW

Fast årsavgift: 494,73 kr per abonnerad kW.
Energipris:   299,12 kr per MWh    (29,912 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift
 

Fjärrvärme med abonnerad effekt fr.o.m 42 kW

Fast årsavgift: se uträkning nedan.
Energipris:   299,12 kr per MWh   (29,912 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt, fast avgift och flödesavgift


Priserna är exklusive moms.

Prisexempel
Mindre lokal med kategorital 1900

Normalårsförbrukning MWh

Totalt kr per år

Varav fast avgift

Varav energipris

15 MWh 9 434 4 947 4 487
20 MWh

10 929

4 947 5 982
30 MWh 16 890 7 916 8 974
40 MWh 22 849 10 884 11 965
Flerbostadshus med kategorital 2400

Normalårsförbrukning MWh

Totalt kr per år

Varav fast avgift

Varav energipris

80 MWh 40 750 16 820 23 930
193 MWh 96 098 38 368 57 730
500 MWh 245 237 95 677 149 560
1000 MWh 484 557 185 437 299 120
Lokaler, industrier, kontor med kategorital 1900

Normalårsförbrukning MWh

Totalt kr per år

Varav fast avgift

Varav energipris

80 MWh 44 628

20 698

23 930
193 MWh 106 140 48 410 57 730
500 MWh 269 705 120 145 149 560
1000 MWh 531 059 231 939 299 120