LADDA BILEN

Fjärrvärmepriser 2020


Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m 40 kW

Fast årsavgift: 524,41 kr per abonnerad kW.
Energipris:   317,07 kr per MWh    (31,707 öre per kWh) 

Priserna är exklusive moms.