Fjärrvärmens fördelar

En miljövänlig och bekväm värmekälla

Fjärrvärme från Bodens Energi ger er driftsäker och underhållsfri värme till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi har landets näst lägsta fjärrvärmepris idag. Ett pris som vi lyckas hålla utan hjälp av spillvärme från närliggande industrier. Faktum är att Bodens Energi, av egen kraft, har Sveriges lägsta fjärrvärmepris av de energibolag som producerar värmen själva.

Från vårt värmeverk går kulvertar med varmt vatten ut till kunderna. Det varma vattnet går aldrig in i husets radiatorer, utan fördelas till två olika värmeväxlare: en för uppvärmning och en för varmvatten. När vattnet passerat värmeväxlaren går det i retur till värmeverket för att värmas på nytt.

Varför fjärrvärme?

  • Den största skillnaden mellan fjärrvärme och egen värmekälla är att fjärrvärmen produceras centralt, för att sedan distribueras ut till de olika hushållen. Fördelarna blir ett högre energiutnyttjande med bättre rening av rökgaserna samt större flexibilitet vad gäller val av bränsleslag. Idag tillverkas fjärrvärmen i huvudsak av biobränslen och avfall.
  • Målmedvetet arbete och planering av utbyggnaden har gjort att vi håller konkurrenskraftiga priser.
  • Fjärrvärme ger en behaglig inomhusmiljö och obegränsad mängd varmvatten.
  • Ökad flexibilitet då produktionsapparaten kan förändras för att använda olika bränslen.
  • Ni får en installation med lång livslängd och minimalt underhåll som tar relativt liten plats i bostaden.
  • Ni bidrar till bättre miljö både lokalt och globalt.