Fjärrvärmecentralen

Värmeväxlare

Värmeväxlare När det gäller värmeväxlare använder vi oss av beprövad teknik. Vår värmeväxlare har normalt en livslängd på över 30 år. Fjärrvärmevattnet fördelas till två olika värmeväxlare: en för uppvärmning och en för varmvatten. Hetvattnet från värmeverket är helt åtskillt från fastigheten!

Uppvärmning

Värmeverkets hetvatten passerar värmeväxlaren där vattnet från husets värmesystem värms upp.

Varmvatten

Inkommande kallvatten från kommunen värms upp enligt samma princip som ovan. Temperaturen kan ställas från ca +40 till +60 grader och värms i samma ögonblick ni vrider på kranen. Det betyder att ni i princip har obegränsad tillgång till varmt vatten.

Så här fungerar din värmeväxlare