LADDA BILEN

Lämna avfall

Vid Bodens värmeverk tar vi årligen emot ca 100 000 ton avfall för energiåtervinning. Av dessa 100 000 ton avfall får 2 500 ton utgöras av farligt avfall. Varierande avfallsfraktioner kan medföra att olika åtgärder av hantering/förbehandling krävs innan materialen energiåtervinns i vår förbränningsanläggning. För att vi ska kunna omhänderta specifika avfallsfraktioner på ett optimalt sätt, dels effektivt samt säkerhetsmässigt, måste vi få kännedom om materialets egenskaper. Uppgifter gällande avfallets egenskaper anges av avfallslämnaren på en deklarationsblankett.

Lämna avfall till oss så här:

  1. Fyll i deklarationsblankett/-er, använd en blankett per avfall.
  2. Blanketten fylls i och skickas in till oss via vår hemsida. Information om hur ni fyller i den finns i samband med blanketten.
  3. Efter vi har mottagit deklarationsblanketten avgör vi om avfallet är lämpligt för vår produktionsanläggning och förenligt med våra tillstånd.
  4. Om vi kan omhänderta avfallet skickar vi en offert samt anvisningar gällande leverans.

Länk: Deklarationsblankett