Animaliskt avfall

För er som lämnar avfall till oss som innehåller eller består av komponenter från djurriket och som inte är livsmedel (animaliskt avfall) gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Vill ni veta mer finns regelverk och hälsobestämmelser gällande animaliska biprodukter att ta del av på Jordbruksverkets hemsida.

I förordningen finns regler för bland annat transport, märkning och förpackning av avfallet. Här finner ni även bestämmelser om att ett särskilt handelsdokument ska följa med avfallet. Detta dokument ska alltså finnas med tillsammans med ett transportdokument om avfallet klassificeras som farligt avfall. Bodens Energi är skyldig att kunna uppvisa handelsdokumentet under 2 år efter det att inleverans har skett.

Har du frågor kring regelverket?

Vid frågor hänvisar vi till: jordbruksverket.se