Avfallsdeklaration

Allt avfall ska deklareras före leverans till vår förbränningsanläggning. En korrekt deklaration är avgörande för att vi ska kunna fastställa om vi har tillstånd och möjlighet att omhänderta avfallet. Avfallsdeklarationen avgör även vilken hantering/förbehandling materialet kräver innan det energiåtervinns i vår anläggning.

Vill ni ha hjälp med att fylla i blanketten?

Intill varje del av blanketten ni ska fylla i finns en symbol med ett inringat i. Klicka på den för att få information om vad ni ska fylla i.

Återkommande avfall behöver bara deklareras en gång. Avrop sker sedan med hänvisning till tilldelat uppdragsnummer.

Länk till deklarationsblankett