Pris

Efter vi mottagit deklarationsblanketten avgör vi om avfallet är lämpligt för vår produktionsanläggning och förenligt med våra tillstånd.

Om vi kan omhänderta avfallet skickar vi en offert samt anvisningar gällande leverans.