LADDA BILEN
 

Driftinformation


Driftinformation för el- och fjärrvärmeavbrott ses här.

Felanmälan elnät och fjärrvärme

När felet inte är i er anläggning felanmäl på 0921-624 51.

Innan ni felanmäler elavbrott

- Ta reda på om grannarna också är utan el.
- Kontrollera att alla säkringar är hela, att färgpricken är kvar
  är ingen garanti för att säkringarna är hela.

Är felet i er anläggning kontaktar ni en valfri elinstallatör.

Innan ni felanmäler er fjärrvärme
- Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.
- Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning   är hela.
- Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion.
 

Felanmäl gatubelysning här