Driftinformation


Driftinformation ses här.

Har vi ingen driftinformation och om felet ej finns i er anläggning gör ni en felanmälan på 0921-624 51.

Innan ni felanmäler elavbrott:
- Ta reda på om grannarna också är utan el.
- Kontrollera att alla säkringar är hela, att färgpricken är kvar
  är ingen garanti för att säkringarna är hela.

Pågående projekt här

Innan ni felanmäler er fjärrvärme:
- Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.
- Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning   är hela.
- Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion.
- Kontakta er VVS-firma.
 

Felanmäl gatubelysning här

 

Felanmälan elnät och fjärrvärme

När felet ej finns i er anläggning felanmäl på 0921-624 51.

Vid icke brådskande fel kan ni använda formuläret här nedan.


Fält markerade med * är obligatoriska fält.