Flyttanmälan

Anmäl er flyttning i god tid. Abonnemanget avslutas enligt överenskommelse eller senast en månad efter att anmälan är gjord.

Bestämmelserna för uppsägning och inflyttning angående elnätsabonnemang, elavtal och fjärrvärme finns i Allmänna avtalsvillkor för el och fjärrvärme.

Flyttanmälan och adressändring tas emot på:
0921 - 623 50
info@bodensenergi.se