Länkar

Nordiska elbörsen handlas via Nord Pool Spot och NASDAQ OMX Commodites.

Årlig avgiftsundersökning för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner finns på www.nilsholgersson.nu.

www.svenskenergi.se Sveriges bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag (elproduktion, elnät och elhandel):

Svenska Kraftnät förvaltar och driver stamnätet för elkraft och finns på www.svk.se.

För information och tips om grävarbete och kabelanvisning se www.ledningskollen.se.