LADDA BILEN

 

Beställ ledningsanvisning innan ni gräver!

När ni ska gräva ska ni ta reda på var elkablar, optokablar, telekablar och fjärrvärmekulvertar finns. 

Beställ ledningsanvisning via www.ledningskollen.se
Att göra en beställning är enkelt. 

1. Skapa ett konto
2. Logga in
3. Fyll i information 
4. Ett ärende skapas.

Ledningsägare som är anslutna till ledningskollen.se svarar dig där om sina ledningar. 

Vårt ledningsnät omfattar elnät, fjärrvärmenät, belysningsnät och fibernät. Vår entreprenör Geomatikk 
skickar en ledningskarta till dig eller markerar ledningarna på platsen. 

Ledningsanvisning är kostnadsfri vid beställning 5 arbetsdagar innan grävning. Vid beställning mindre än 5 arbetsdagar innan grävning kostar ledningsanvisningen med 1 900 kronor exkl. moms som faktureras av Geomatikk.

Om du inte har tillgång till internet når du Geomatikk på 026-12 35 00.