LADDA BILEN

Elsäkerhet för er fasta elinstallation

Har ni er verksamhet i en fastighet ni själv äger är ni själva ansvariga för att er fasta elinstallation, det vill säga vägguttag och strömbrytare, är säker. Har ni er verksamhet i hyres- eller bostadsrätt är det er värd eller förening som är ansvarig – meddela dem om ni hittar något fel. De flesta elarbeten måste en fackman göra, men en del enklare arbeten får ni göra själv. Lämna över jobbet till en fackman om ni är minsta osäker.

Elarbeten ni får göra själv

Stäng av strömmen innan ni börjar arbeta. När ni byter något måste ni alltid ersätta den med en ny av samma sort. Kontrollera arbete noga innan ni slår på strömmen. Skyddsjordningen är särskilt viktig.

  • Säkringar. Om säkringen går sönder igen när ni precis har bytt den ska ni kontakta en fackman eftersom det kan vara något allvarligt fel.
  • Strömbrytare. När ni byter strömbrytare måste ni slå av huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen först! Kontrollera med en spänningsmätare att det inte finns någon spänning i strömbrytaren eller uttaget.
  • Installera lampor. Ni får installera lampor i torra utrymmen. Se till att lampan/armaturen är av rätt modell och att kontakten passar. Installera aldrig någon form av el i våtutrymmen – inte ens lampor.
  • Reparera apparater. Det är viktigt att ni vet hur reparationen ska gå till, att ni utför den på rätt sätt och att ni därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller farlig på annat sätt. Om ni inte är helt säker på hur reparationen ska gå till är det bättre att lämna in den till en expert!

Läs fler säkerhetsråd på elsakerhetsverket.se.

Öka säkerheten

På våra arbetsplatser finns massor med apparater och utrustning där ett elektriskt fel kan orsaka brand. En orsak till brand kan vara glappkontakt i elcentralen. Faktum är att den vanligaste orsaken till bränder  är oförsiktighet och obetänksamhet. Det finns en del enkla åtgärder ni kan göra för att minska risken för brand.

Säkerhetstips_BrandvarnareSäkerhetstips_Brandsläckare

  • Brandvarnare är den viktigaste och billigaste säkerhetsutrustningen. Brandvarnare bör finnas på alla våningsplan och helst vara seriekopplade. Tänk på er personliga säkerhet och testa brandvarnaren en gång per halvår!
  • Brandsläckare, införskaffa gärna en brandsläckare. En pulversläckare på minst 6 kg är att föredra då den även klarar elbränder. Tänk på att förvara den lättåtkomlig för alla.
  • Jordfelsbrytare är en mycket bra investering för er säkerhet. Det behövs så lite, en sladd som kommit i kläm, en felmonterad stickpropp eller dålig isolering i gamla apparater och ledningar. Arbetar ni utomhus med elektriska maskiner kan du använda en lös jordfelsbrytare mellan vägguttag och maskin. Jordfelsbrytaren slår blixtsnabbt av strömmen om ett fel uppstår i elsystemet eller i någon elektrisk apparat. Den kan rädda både liv och egendom - en billig livförsäkring!