LADDA BILEN

Energirådgivning

Att vara medveten om hur vi använder vår energi på smartaste sätt är en av de viktigaste åtgärderna för en bättre miljö. 
Men det är inte så lätt att veta vart energin tar vägen...

Det är besluten som man fattar varje dag som bestämmer hur mycket el eller annan energi som ni använder. Det finns mycket ni kan göra för att använda energi på ett smartare sätt. En del åtgärder är både enkla och billiga, nedan följer några tips:

  • Modernisera värmesystemet. Gamla element blir sämre med åren, satsa på ett centralt reglersystem med termostat.
  • Täta och stäng. Täta dragiga fönster och dörrar eller byt ut mot nya. Stäng dörrar till kalla utrymmen.
  • Sänk inomhustemeperaturen. För varje grad ni sänker inomhustemperaturen minskar uppvärmningskostnaden med 5 procent.
  • Stäng av apparater ni inte använder. Apparater som står på standby drar ca 500 kWh i viloläge per år, använd grenuttag med strömbrytare.
  • Byt till lågenergilamporDe har längre livslängd och är energisnålare. Ska ni byta armaturer välj lysrörsvarianter om det passar.

    På energimyndigheten.se finns mer information.