LADDA BILEN

Rättigheter för företagare

Har vi inte lyckats leva upp till era förväntningar? Har vi gjort något fel eller är ni inte nöjda med hur vi har löst ert ärende? Hör av er till oss!

Om ni inte är nöjda vill vi att ni talar om det för oss så vi får möjlighet att försöka lösa ert ärende. Vi vill bli ännu bättre och tar gärna emot förslag på det vi kan förbättra.

Kundservice

I första hand kontaktar ni vår kundservice. Förbered er gärna genom att ha era kunduppgifter och eventuellt underlag tillgängligt.
info@bodensenergi.se eller 0921 - 623 50.

Avbrottsersättning och skadestånd

Information om avbrottsersättning och skadestånd ses här.

Reklamation och skadestånd

Kommer vi inte överens i frågan är nästa steg i processen att vi ber er lämna en skriftlig reklamation. Har ni ett ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada, person- eller sakskada ska även dessa anspråk finnas med i reklamationen.

Rådgivning

För rådgivning kontakta er branschorganisation.

Prövning

Känner ni er inte nöjda med det utfall som vår ärendehantering har medfört kan ni gå vidare för att få ärendet prövat. Energimarknadsinspektionen, EI, är tillsynsmyndighet över elmarknaden och tar emot klagomål gällande bl.a. elnätspriser och leveranskvalité.
Energimarknadsinspektionens webbplats

Allmän domstol

Kommer man inte överens i en tvist kan man låta tingsrätten pröva den.

Sveriges domstolars webbplats