Elavtal

Välj ett elavtal när du har ett el-abonnemang.

Det finns flera elavtal med olika elpriser.

Ring kundservice på telefon 0921-623 50 för att få hjälp med vilket elavtal som passar dig.

Klicka här om du vill se elavtal och elpriser
Den länkade sidan ligger utanför lättläst.