Fjärrvärme

Fjärrvärme är vatten vi värmer i vårt värmeverk.
Det varma vattnet skickas genom ledningar för att värma upp hus.
För att vattnet ska bli varmt bränner vi sopor i vårt värmeverk. 

Vid frågor ring kundservice på telefon 0921-623 50.