Våra anläggningar

Värmeverket- miljövänlig kraftvärme

Bodens kraftvärmeverk levererar årligen ca 305 GWh fjärrvärme och ca 30 GWh elström till Bodens innevånare.

Värmeverket är byggt för att klara många olika slags bränslen; torv, sågspån, flis, hushållsavfall, rivningsvirke och även olja om det kniper. Den effektiva förbränningsprocessen och rökgasreningen, ger mer effekt och mindre utsläpp.

Fjärrvärme

Värmeverket är vår fjärrvärmes hjärta. Här pumpar vi ut ett miljövänligt alternativ när du vill värma upp villan, skolan eller företagslokalen.

Sopförbränning

Vi tar tillvara på bodensarnas sopor och eldar upp dem i vårt värmeverk. På så vis förvandlar vi avfall till både värme och el. Vi kallar det Sopel - energiskapande återvinning.

Vattenkraft - förnyelsebar energi

Vattenkraft är ett av de minst miljöpåverkande energislag som finns. Bodens Energi äger för närvarande sex vattenkraftstationer i Ljuså, Forsbacken, Holsvattnet, Krokfors, Bodån och Kvarnån.

Egen elproduktion
Tillsammans producerar vattenkraftstationerna ca 20 GWh el årligen. Motkraftsturbinen på värmeverket producerar ca 30 GWh el per år. Sammalagt blir det ungefär 50 GWh förnybar el, vilket är ungefär 18 % av den el vi förbrukar i Bodens kommun.