Värmeverket- miljövänlig kraftvärme

Bodens kraftvärmeverk levererar årligen ca 305 GWh fjärrvärme och ca 30 GWh elström till Bodens innevånare.Värmeverket är byggt för att klara många olika slags bränslen: torv, sågspån, flis, hushållsavfall, rivningsvirke och även olja om det kniper.
Den effektiva förbränningsprocessen och rökgasreningen ger maximal effekt och mindre utsläpp.

Fjärrvärme

Värmeverket är vår fjärrvärmes hjärta. Här pumpar vi ut ett miljövänligt alternativ till hem, skolor och företagslokaler.
Mer information och intresseanmälan ses i menyn under fjärrvärme.

Sopförbränning

Vi tar tillvara på bodensarnas sopor och eldar upp dem i vårt värmeverk. På så vis förvandlar vi avfall till både värme och el. Vi kallar det Sopel.