LADDA BILEN
 

Vattenkraft - förnyelsebar energi

Vattenkraft är ett av de minst miljöpåverkande energislag som finns.
Bodens Energi äger för närvarande sex vattenkraftstationer i Ljuså, Forsbacken, Holsvattnet, Krokfors, Bodån och Kvarnån.

Egen elproduktion

Tillsammans producerar vattenkraftstationerna ca 20 GWh el årligen.
Vår lokalproducerade och rena vattenkraft kallar vi BodenWatten - ett miljövänligt elavtal.

 Bodenwatten

Ljuså kraftstation

Allt började på den plats där Ljusåns gamla sågverk en gång låg.
Där lät pionjären och ingenjören Hilding Flykt bygga Bodens första vattenkraftstation.
Året var 1905 – långt innan elektriciteten var en självklarhet i var mans hem.

Ljuså kraftstation, Bodens första, är fortfarande i bruk. Bodens Energi har totalt sex små kraftstationer. Där tillverkar vi 20 GWh el på det mest närproducerade sätt du kan tänka dig. Vi kallar det BodenWatten, ursprungsmärkt el från Bodens vattendrag. Bara för dig som väljer el från Bodens Energi.