Vi ger avfallet en chans till

Bodens Energis prioritering vid hantering av avfall 

  • minimering av avfallsmängd
  • återanvändning av produkter
  • återvinning av materialutvinning av energi
  • i sista hand deponering

Detta innebär att innan det inkomna avfallet går till förbränning sker utsortering och återvinning av material så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

Återvinning sker även av cirka 90 % av askan efter förbränning där huvuddelen går till täcklager och bärlager vid byggande av vägar.