Klimatbokslut

Bodens Energi gör ett klimatbokslut varje år för att se hur vi som bolag med all vår verksamhet påverkar klimatet. 2016 var första året vi gjorde en utvärdering och resultatet visade att vi som bolag minskat utsläppen med 82 000 ton koldioxid. 

Förklaringen till detta är att en stor del av de sopor vi eldat i vårt värmeverk som blivit el och värme annars skulle hamnat ute på deponi någonstans i Europa. Deponering av sopor leder till utsläpp av växthusgasen metan och det har vi undvikit genom vår sopförbränning som istället blivit energi och kunnat värma bostäder och lysa upp våra hem. 

Klimatnyttan vi gör motsvarar som att alla invånare i Boden avstår från att köra bil under två år. Vilket får ses som ett riktigt bra resultat.

Källa: Klimatbokslutet genomfördes av Profu AB.