Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Bodens Energi AB ska

  • av våra kunder och leverantörer uppfattas som ett professionellt energibolag.
  • tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet.
  • med kvalitets- och miljöansvar producera och leverera el- och värmeenergi.

Detta uppnår vi genom att

  • varje leverans och varje kontakt resulterar i en nöjd kund som med förtroende behåller oss som leverantör av energi och som förhoppningsvis utgör referens för framtida leveranser till nya kunder.
  • hantera varje synpunkt som en möjlighet till förbättring.
  • leverera en avbrottsfri fjärrvärme.
  • ständigt utveckla och förbättra produktionen av el och fjärrvärme med avseende på kvalitet och miljö.

Kvalitetspolicy som pdf