Miljöpolicy

Bodens Energi har producerat, sålt och distribuerat el och fjärrvärme sedan 1980. Bodens kommun är vår hemmamarknad och det är i Boden vi fokuserar på att identifiera behov och skapa kundnytta genom effektiva och miljöanpassade energilösningar.

Bolaget ägs sedan 2007 helt av Bodens kommun. Det innebär att vi levererar kundnytta i dubbel bemärkelse då överskott i verksamheten återinvesteras till nytta för alla bodensare.

”Att tänka miljö och att agera i miljöfrågor är även vårt ansvar”.

Detta uppnår vi genom att

  • Vara miljömedvetna samt förstå och känna till vår miljöpolicy och våra rutiner kopplade till vårt verksamhetssystem.
  • Följa lagar och andra krav inom miljöområdet.
  • Våra leverantörer och entreprenörer följer våra miljökrav.
  • Informera och föreslå miljöförbättrande åtgärder till våra kunder.
  • Kontinuerligt utveckla våra egna anläggningar med avseende på minskad miljöpåverkan.
  • Följa utvecklingen inom miljöområdet samt pröva nya arbetssätt och ny teknik.
  • Arbeta med ständiga förbättringar samt sträva efter att vara ett föredöme inom miljöområdet.

 Miljöpolicy som pdf