16 april 2015

Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket

Underlag samt inbjudan till samråd för vårt värmeverk.

 

Hej då BKO, välkommen Bodens Stadsnät!

11 april 2019
Behovet av ett bra fibernät är stort i Boden. Det finns områden där fibernät ej är utbyggt, där istället äldre tekniker med låg överföringskapacitet används. Utvecklingen mot 5G kräver dessutom en ökad mängd fiber i backen för att fungera....