Glenn Blom (S) sa på senaste kommunfullmäktige, att det får vara nog nu. Byborna i Norrbyarna drabbas av ständiga strömavbrott, vilket både drabbar vatten och värmeförsörjningen. De kan inte planera sin tillvaro eftersom strömförsörjningen är så osäker.

På onsdagen var det dags igen. De senaste två veckorna har Norrbyarna drabbats att cirka 18 elavbrott.

Hardy Lundberg är medveten om problemet och förklarar att det beror på sprickor i isolatorerna på elstolparna. Isolatorerna förhindrar kortslutning.

När det bildas sprickor i isolatorerna, vilket kan ske sommartid när åskan går, så kommer det in fukt med kortslutning och elavbrott som följd.

Sprickorna är svåra att se med blotta ögat och därför blir det mycket kopplingsarbeten för att avgränsa den sträcka där felet är.

– Det är svårsökt och tidskrävande. När man hittat själva sträckan får man gå igenom stolpe för stolpe för att hitta exakt var felet är. Det är lättare att åtgärda avbrott som beror på nedfallna träd, säger Hardy Lundberg.

Han säger att de redan för drygt ett år sedan påbörjade arbetet med att byta ut till isolerade linor och kabellägga vissa sträckor.

– Norrbyarna är ett prioriterat nät. Vi har blivit försenade eftersom vi vill ligga nära väg, men eftersom vissa markägare har sagt nej, så ligger vi kvar där vi ligger, säger Hardy Lundberg.

Han beräknar att det kommer ta ytterligare två och ett halvt år tills arbetet är helt klart.

– Det kommer successivt bli bättre under den tiden, men ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Så riktigt bra kvalitet blir det först när vi är färdiga hela vägen upp.

Hardy Lundberg säger att det för början var avsatt fem miljoner kronor per år till nätförstärkningar, men att investeringen utökats till 20 miljoner. Det är inte enbart till Norrbyarna, utan hela nätet.

– Ägaren, kommunen, har sagt kör. Vi måste uppfylla kraven.

Skriven av Lena Tegström